С отговорност към изменящият се климат на планетата човекът се опитва да намали вредните емисии, които съсипват екологичното равновесие в природата.

Един от сполучливите опити в тази посока е автомобилния катализатор. Наложен от пионерите в автомобилната индустрия в началото на 80 те години на XX век, той се превръща в главна суровина на цяла индустрия. Като всяка автомобилна част, и автомобилнияt катализатор има срок на експоатация. Този факт както и съдържанието на вторични остатъци на благородни метали обославят съществуването на фирми, чиято дейност е изкупуването на отработени автомобилни катализатори и подмяната им с нови актуални на EURO 3, 4 , 5 , 6;

Устройството на автомобилните катализатори може да са с метални ламели или керамични или и двата типа в един корпус. Обикновено фирмите занимаващи се с тази дейност изкупуват и трите типа.

Керамичен или метален катализатор:

Той представлява решетеста структура от керамика( Cordierite ) или ламели подредени на малки кубчета с фин слой от благородни метали до 50 микрона през, който минава газовия поток, и през който се извършва каталитичния процес.

На фона на икономическата изостаналост у нас предвид западна европа и сравнително застарелия авто парк средната година на колата на българина е 12 години това води до разминаване в екологичните норми между нас и западна европа.

Ефективноста на катализатора е максимум 10 години след което той става не ефективен и се нуждае от подмяна.Именно изкупуването на стария катализатор и подмяната му с нов отговарящ на нормите за EURO 3,4,5,6; е основната дейност на нашата фирма.

Ние ще оценим стария ви катализатор и ще го подменим с нов.

В много от случаите катализаторите подлежат на подмяна и заради не добросъвестни търговци на горива. Много от анализите показват завишени нива на сяра (S).

Изкупуването на катализатора и подмяната му с нов е отговорен процес предвид коректност и изплащане на истинската му стойност. Ние от Фирма Данау АД (бивш. ИЕСТ- Христо Христов) имаме 20 годишен опит с грижа за клиента и за тези години сме работили изцяло за подобряването на обслужването и изплащане на реалните показатели на катализаторите и филтрите. Закупуването на стария ви катализатор и подмяната му с нов на винаги актуални цени за нас е отговорност и смисъл за подобряването на средата в която живеем заедно. Предлаганите от нас решения са не са компромис а визия за бъдещето.