Повече за автомобилните катализатори и изкупуването на катализатори

С отговорност към изменящият се климат на планетата човекът се опитва да намали вредните емисии, които съсипват екологичното равновесие в природата. Един от сполучливите опити в тази посока е автомобилния катализатор. Наложен от пионерите в автомобилната индустрия в...

Как се бракува стар автомобил?

Колата трябва да е с платен данък към общината и ако сте решили да предадете лекия автомобил за скрап, трябва да си осигурите бележка от фирмата за изкупуване на излезли от употреба автомобили. Бележката ще ви е необходима, за да докажете пред КАТ, че МПС – то няма да...