Промените в закона за отпадъците

Промените в закона за отпадъците

След промените в закона за отпадъците, физически лица не могат да изкупуват рискови отпадъци от черни и цветни метали, които са обект на най-чести посегателства – елементи на ж.п. състави и кабели. Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали ще се извършват...