Колата трябва да е с платен данък към общината и ако сте решили да предадете лекия автомобил за скрап, трябва да си осигурите бележка от фирмата за изкупуване на излезли от употреба автомобили. Бележката ще ви е необходима, за да докажете пред КАТ, че МПС – то няма да стои на улицата или на тротоара пред блока ви. Ако няма да я предавате на отпадъци за цветни метали, тогава трябва да посочите, че колата ще бъде съхранявана в частен имот или гараж.