Изкупуване на метали

Изкупуване на метали

Изкупуваме черни и цветни метали, метални отпадъци, акумулатори и стари автомобили. Виж цените за деня!

Изкупуване на катализатори

Изкупуваме употребявани катализатори от всички марки автомобили. Цени от 30 лв. до 850 лв. за брой.

Изкупуване на ел. скрап

Изкупуваме електронна скрап – стари компютри, мобилни телефони, излязла от употреба електроника, платки и други.

Унищожаване на поверителна информация

Унищожаване на поверителна информация на място при клиента чрез механично смилане. Справки тел.: 0888 300 009

Изкупуване на ел. скрап

Изкупуваме електронна скрап – стари компютри, мобилни телефони, излязла от употреба електроника, платки и други.

Изкупуване на катализатори

Изкупуваме употребявани катализатори от всички марки автомобили. Цени от 30 лв. до 850 лв. за брой.

Изкупуване на метали

Изкупуване на метали

Изкупуваме черни и цветни метали, метални отпадъци, акумулатори и стари автомобили. Виж цените за деня!

Унищожаване на поверителна информация

Унищожаване на поверителна информация на място при клиента чрез механично смилане. Справки тел.: 0888 300 009

Търговия и рециклиране на скрап

За Данау АД

Фирма „Данау“ АД е с над 20 годишен опит в търговията и рециклиране на скрап – електронна скрап, черни и цветни метали, филтри и катализатори.
Фирма „Данау“ АД е пряк наследник на фирма „ИЕСТ-Христо Христов“, която е с многогодишен опит в търговията с е-скрап.
„Данау“ АД осигурява на своите клиенти в страната и чужбина до бързо и коректно плащане (спрямо борсовите индекси) и добрите търговски практики в бизнеса с електронна скрап, черни и цветни метали, филтри и катализатори.
Проблемът с електронните отпадъци се задълбочава в световен мащаб и ние от „Данау“ АД сме щастливи, че с нашия труд допринасяме за една по-чиста Планета за нас и бъдещите поколения.

Промените в закона за отпадъците

Промените в закона за отпадъците

След промените в закона за отпадъците, физически лица не могат да изкупуват рискови отпадъци от черни и цветни метали, които са обект на най-чести посегателства - елементи на ж.п. състави и кабели. Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали ще се извършват само на...

повече информация

Повече за автомобилните катализатори и изкупуването на катализатори

С отговорност към изменящият се климат на планетата човекът се опитва да намали вредните емисии, които съсипват екологичното равновесие в природата. Един от сполучливите опити в тази посока е автомобилния катализатор. Наложен от пионерите в автомобилната...

повече информация

Как се бракува стар автомобил?

Колата трябва да е с платен данък към общината и ако сте решили да предадете лекия автомобил за скрап, трябва да си осигурите бележка от фирмата за изкупуване на излезли от употреба автомобили. Бележката ще ви е необходима, за да докажете пред КАТ, че МПС...

повече информация

Приемаме доставки от цялата страна

Имаме 20 години опит в бранша

Актуализираме цените всеки ден

Много добри цени като краен преработвател

ДАНАУ АД подписа договор BG16RFOP002-2.089-1486-C01 от 13.08.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 50 000 лв., от които 50 000 лв.европейско и 0.00лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.